Inbrottslarm

Inom inbrottslarm erbjuder vi allt från mindre systemlösningar till avancerade och integrerade system. De senaste åren har utvecklingen gått mot kombisystem med allt mer utvecklade kameradetektorer. Det innebär även att risken för obefogade larm idag är mycket lägre än tidigare.

Merparten av våra larm är alltid kopplade till en certifierad larmcentral som erbjuder utryckning med väktare. Till flera av våra paket erbjuder vi även fria väktarutryckningar. Vill du addera utryckning till ett befintligt larmsystem kan vi enkelt konvertera det för att det ska passa vår teknik och våra tjänster.

Några möjliga tillval till våra inbrottslarm är bärbart överfallslarm, rök- och värmedetektorer, rökmaskiner, stroboskop och kameralösningar.