Våra certifikat

Vi är Certifierad anläggarfirma på inbrottslarm larmklass 3, brandlarm, Talat utrymningslarm (TUL), CCTV och lås. Vi har behöriga ingenjörer och certifierad låsmästare inom alla dessa områden. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.