Om oss

Newsafe är en oberoende säkerhetsleverantör med kontor i Västerås och ett omfattande och kunnigt nätverk i hela landet. Vi erbjuder både företag och privatpersoner kompletta säkerhetslösningar, med hjälp av den senaste tekniken och välanpassade tjänster. Tack vare vårt nätverk kan vi ge kedjekunder installation och service i hela riket.

Men även om vi använder oss av och levererar den senaste tekniken är det inte produkterna som står i centrum, utan vårt kunnande. Att välja ut och anpassa rätt produkter för varje kund, att följa den tekniska utvecklingen och att av erfarenhet veta vad som fungerar, det är alla saker som gör att vi främst ser oss som ett kunskapsföretag. Merparten av personalen är behöriga ingenjörer på inbrottslarm, brandlarm, kamerasystem och lås via certifieringsorganet Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB. Newsafe är ett av sex bolag i Sverige som har samtliga certifikat i högsta klassen inom dessa kategorier.

Vår oberoende ställning gör både att vi kan välja ut de bästa lösningarna på marknaden, och att vi kan sluta avtal med t ex larmcentraler med åtgärdare som passar våra kunder och de orter som de verkar på.

Newsafe är ett av två bolag i Sverige som har samtliga certifikat inom inbrottslarm larmklass 3, brandlarm, TUL,  CCTV, lås, ISO 9001 kvalitet och ISO14001 miljöledningssystem.