Medarbetare

Joakim Lorenz
Joakim Lorenz

Joakim Lorenz har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan 80-talet. Var med i utvecklingen av Svensk Säkerhets Service AB, det tredje största säkerhetsföretaget i Sverige, och drev JONIK mellan 1996 och 2012. Har varit behörig ingenjör inom brandlarm sedan 1999. Delägare och en av grundarna av Great Security. Joakim jobbar framförallt med försäljning av säkerhetstekniska lösningar, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamerasystem och lås.

David Dunér
David Dunér

David Dunér har en lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen. Han arbetar med försäljning, marknad och projektering av inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, passagesystem, kamerasystem och lås. Han har också lång erfarenhet från arbete på olika högsäkerhetsprojekt runt om i Sverige.

Sebastian Lorenz
Sebastian Lorenz

Sebastian Lorenz har en lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen. Han är behörig ingenjör inom brandlarm. Han arbetar som arbetsledare inom säkerhetsteknik, inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, kamerasystem och lås.

Niklas Lorenz
Niklas Lorenz

Niklas Lorenz har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan 80-talet. Var sakkunnig på inbrottslarm 1996-2004, och ägde och drev JONIK från 1996 till 2012 med sin bror Joakim. Var också delägare och en av grundarna av Great Security. Niklas jobbar med försäljning och som tekniker inom säkerhetsteknik, inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, kamerasystem och lås.

Maria Forsberg
Maria Forsberg

Maria Forsberg har en mycket lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen. Maria är verksamhetschef för Newsafe Stockholm och arbetar framförallt med försäljning av säkerhetstekniska lösningar, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamerasystem och lås.

Lukas Kedevik
Lukas Kedevik

Lukas Kedevik har en lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen som projektör/tekniker. Lukas är behörig ingenjör inom inbrottslarm och jobbar med försäljning, dokumentation och som tekniker inom säkerhetsteknik, inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, kamerasystem och lås. Lukas är även Kvalitets och miljö ansvarig och ansvarar för företagets ISO system.

Christina Lorenz
Christina Lorenz

Christina Lorenz har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan 90-talet. Hon sköter administration och ekonomi av företaget men agerar också som säljare.
Var också en del av JONIK och Great Security från 2001 och framåt. Hon sköter även ekonomin hos familjeägda Åsby Lantbruk mfl familjebolag.
Christina har tidigare arbetat inom IT-branschen med administration och projektledning hos bla WM-data.

Benny Uhlin
Benny Uhlin

Benny Uhlin har varit i säkerhetsbranschen sedan början på 80-talet. Han har mångårig erfarenhet av försäljning, projektledning och arbetsledning. Benny arbetar främst med projektledning av entreprenader inom lås, fastighetssystem, inbrottslarm, brandlarm och kamerasystem.

Jesper Hedrén
Jesper Hedrén

Jesper Hedrén har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan 80-talet. Han har mångårig erfarenhet som säkerhetstekniker, projektledare, arbetsledning och försäljning. Jesper arbetar främst med försäljning av säkerhetstekniska lösningar inom inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamerasystem och lås.

Simon Lindholm
Simon Lindholm

Simon Lindholm är en servicetekniker och projektledare som har en lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen. Simon arbetar främst med service av anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, fastighetssystem, CCTV och lås.

David Oksala
David Oksala

David Oksala är ledande tekniker och projektledare. Han har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan slutet av 90-talet. David har gedigen erfarenhet av större anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, fastighetssystem, och CCTV. David är även behörig ingenjör inom inbrottslarm och CCTV.

Daniel Roslund
Daniel Roslund

Daniel Roslund är ledande tekniker och projektledare. Han har arbetat sedan slutet av 90-talet inom säkerhetsbranschen och har gedigen erfarenhet av större systemanläggningar inom brand- och utrymningslarm, inbrottslarm, passersystem, fastighetssystem och CCTV. Daniel är även behörig ingenjör inom Brandlarm och Talat Utrymningslarm (TUL).

Mikael Johansson
Mikael Johansson

Mikael Johansson har en lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen sedan början på 90-talet. Mikael arbetar med installation och servicearbeten av anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passagesystem, CCTV samt lås.

Christoffer Rensvik
Christoffer Rensvik

Christoffer Rensvik är en installation-och servicetekniker. Christoffer har erfarenhet inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem, CCTV och lås.

Fredrik Myrberg
Fredrik Myrberg

Fredrik Myrberg är ledande tekniker och projektledare. Han har arbetat i branschen sedan början av 2000-talet. Fredrik har gedigen erfarenhet av större anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, fastighetssystem, och CCTV. Fredrik är även behörig ingenjör Inbrottslarm

Sven Löfström
Sven Löfström

Sven Löfström är certifierad låstekniker som har jobbat inom säkerhetsbranschen sedan 80-talet. Svenne har lång och gedigen erfarenhet av allt från service, till stora komplexa installationer av mekaniska och elektromekaniska lösningar för dörrmiljöer.

Jonny Pettersson
Jonny Pettersson

Jonny Pettersson har arbetat inom säkerhetsbranschen från 70-talet. Jonny är auktoriserad låsmästare samt certifierad värdeförvaringstekniker och sitter med i svenska högsäkerhetsgruppen. Jonny kommer framförallt att arbeta med mekaniska lösningar samt automatiker och fastighetssystem.

John Tingstål
John Tingstål

John Tingstål är auktoriserad Låsmästare som har jobbat inom säkerhetsbranschen sedan 70-talet. John har lång och gedigen erfarenhet av allt från service, till stora komplexa installationer av mekaniska och elektromekaniska lösningar för dörrmiljöer.

Allan Mengesha
Allan Mengesha

Allan Mengesha har arbetat inom säkerhetsbranschen från början av 2000-talet. Allan har lång och gedigen erfarenhet gällande installation och servicearbeten av anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passagesystem, CCTV samt lås.

Tobias Hammar
Tobias Hammar

Tobias Hammar är ledande tekniker och har arbetat inom säkerhetsbranschen sedan 90-talet. Han har en lång och gedigen erfarenhet av större anläggningar inom inbrottslarm, passersystem, brand- och utrymningslarm samt CCTV.

Rasmus Hedrén
Rasmus Hedrén

Rasmus Hedrén har efter utbildning till låssmed på yrkesgymnasiet arbetat inom säkerhetsbranschen. Rasmus har erfarenhet av både med mekaniska lösningar samt inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem och CCTV.

Mika Pihlajaoja
Mika Pihlajaoja

Mika Pihlajaoja är certifierad värdeförvaringstekniker och har arbetat inom säkerhetsbranschen som låssmed sedan 2008. Mika har under sina år som låssmed skaffat sig en gedigen erfarenhet av så väl installation som servicearbeten, både hos privata och offentliga kunder. Mika kommer framförallt arbeta med mekaniska lösningar hos oss på Newsafe.

Noa Björkeng
Noa Björkeng

Noa Björkeng är en installationstekniker. Noa har redan hunnit skaffa sig betydande kunskaper inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem, CCTV och lås.

Julia Lorenz
Julia Lorenz

Julia Lorenz arbetar med administration och service. Julia har erfarenhet inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem och CCTV.

Marcus Weywadt
Marcus Weywadt

Marcus Weywadt är installationstekniker. Han har sedan tidigare utfört sin skolutbildning inom el-programmet och arbetat som elektriker i över 9 år. Marcus har redan hunnit skaffa sig betydande kunskaper inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem, CCTV och lås.

Anton Forsberg
Anton Forsberg

Anton Forsberg har arbetat inom säkerhetsbranschen i flera år. Anton har erfarenhet inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem, CCTV och lås. Anton sköter administration och låsverkstad.

Alexander Pettersson
Alexander Pettersson

Alexander Pettersson är en servicetekniker som har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen. Alexander arbetar främst med service av anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, fastighetssystem, CCTV och lås.