Kvalitet, miljö och certifikat

Vår kvalitet är din trygghet. Vår målsättning är att alltid leverera en lösning med anläggarintyg med certifierade produkter till allt från den lilla villan till den stora högsäkerhetsanläggningen.

Nyhet! Nu är Newsafe ett av två bolag som innehar samtliga certifieringar i Sverige:

• Inbrottslarm larmklass 3
• Brandlarm och Talat utrymningslarm
• CCTV
• Lås
• ISO 9001 Kvalitet
• ISO 14001 Miljö

Vi genomför just nu också ytterligare certifieringsprocesser inom andra områden.

Utöver våra certifikat är alla i företaget kontrollerade i belastningsregistret och polistillstånd finns för att bedriva verksamhet enligt larmlagen.

Vi har i företaget redan nu tio stycken behöriga ingenjörer, brandlarm, TUL, inbrottslarm, CCTV och certifierad låssmed, låsmästare samt certifierad värdeskåpstekniker och utökar hela tiden med fler.

Nu är vi ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag

Certifierad_anlaggarfirma_inbrottslarm

Anläggarfirma inbrott

Certifierad_ISO_9001

Anläggarfirma lås

Certifierad_anlaggarfirma_brandlarm

Anläggarfirma brandlarm

Anläggarfirma talat utrymningslarm

Certifierad_anlaggarfirma_CCTV

Anläggarfirma CCTV

Certifierad_ISO_9001

ISO 9001 kvalitet

Certifierad_ISO_9001

ISO 14001 miljö