Medarbetare

Joakim Lorenz
Joakim Lorenz

Joakim Lorenz har arbetat i säkerhetsbranschen i över 30 år. Var med i utvecklingen av Svensk Säkerhets Service AB, det tredje största säkerhetsföretaget i Sverige, och drev JONIK mellan 1996 och 2012. Har varit behörig ingenjör inom brandlarm sedan 1999. Delägare och en av grundarna av Great Security. Joakim jobbar framförallt med försäljning av säkerhetstekniska lösningar, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamerasystem och lås.

David Dunér
David Dunér

David Dunér har arbetat i säkerhetsbranschen i sex år och arbetar framförallt med försäljning, marknad och projektering av inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, passagesystem, kamerasystem och lås. Han har också lång erfarenhet från arbete på olika högsäkerhetsprojekt runt om i Sverige.

Sebastian Lorenz
Sebastian Lorenz

Sebastian Lorenz har varit i branschen i fem år som tekniker. Han är behörig ingenjör inom brandlarm och CCTV. Han arbetar som arbetsledare och tekniker inom säkerhetsteknik, inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, kamerasystem och lås.

Niklas Lorenz
Niklas Lorenz

Niklas Lorenz har arbetat i branschen i över 20 år. Var sakkunnig på inbrottslarm 1996-2004, och ägde och drev JONIK från 1996 till 2012 med sin bror Joakim. Var också delägare och en av grundarna av Great Security. Niklas jobbar med försäljning och som tekniker inom säkerhetsteknik, inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, kamerasystem och lås.

Maria Forsberg
Maria Forsberg

Maria Forsberg har en mycket lång och gedigen erfarenhet från säkerhetsbranschen. Maria är verksamhetschef för Newsafe Stockholm och arbetar framförallt med försäljning av säkerhetstekniska lösningar, inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamerasystem och lås.

Lukas Kedevik
Lukas Kedevik

Lukas Kedevik har varit i branschen i över fem år som projektör/tekniker. Lukas är behörig ingenjör inom inbrottslarm och jobbar med försäljning, dokumentation och som tekniker inom säkerhetsteknik, inbrottslarm, brandlarm, fastighetssystem, kamerasystem och lås. Lukas är även Kvalitets och miljö ansvarig och ansvarar för företagets ISO system.

Mattias Lööf
Mattias Lööf

Mattias Lööf har varit i säkerhetsbranschen i över 15 år. Han har mångårig erfarenhet som säkerhetstekniker, projektledare, arbetsledare och försäljning. Mattias arbetar främst med försäljning och projektledning av säkerhetstekniska lösningar inom inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamerasystem och lås.

Benny Uhlin
Benny Uhlin

Benny Uhlin har varit i säkerhetsbranschen i 35 år. Han har mångårig erfarenhet av försäljning, projektledning och arbetsledning. Benny arbetar främst med projektledning av entreprenader inom lås, fastighetssystem, inbrottslarm, brandlarm och kamerasystem.

Jesper Hedrén
Jesper Hedrén

Jesper Hedrén har varit i säkerhetsbranschen i över 30 år. Han har mångårig erfarenhet som säkerhetstekniker, projektledare, arbetsledning och försäljning. Jesper arbetar främst med försäljning av säkerhetstekniska lösningar inom inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kamerasystem och lås.

Christina Lorenz
Christina Lorenz

Christina Lorenz har varit i branschen i 15 år. Hon sköter administration och ekonomi av företaget men agerar också som säljare.
Var också en del av JONIK och Great Security från 2001 och framåt. Hon sköter även ekonomin hos familjeägda Åsby Lantbruk mfl familjebolag.
Christina har tidigare arbetat inom IT-branschen med administration och projektledning hos bla WM-data.

David Oksala
David Oksala

David Oksala är ledande tekniker. Han har arbetat i branschen i över 15 år och har gedigen erfarenhet av större anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, fastighetssystem, och CCTV. David är även behörig ingenjör inom inbrottslarm.

Peter Eriksson
Peter Eriksson

Peter Eriksson har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 30 år. Peter har gedigen erfarenhet av större anläggningar inom mekanik och är både auktoriserad Låsmästare samt certifierad Låsmästare. Utöver detta har Peter även synnerligen breda kunskaper inom inbrottslarm , passagesystem, fastighetssystem och CCTV.

Jonny Pettersson
Jonny Pettersson

Jonny Pettersson har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 30 år. Jonny är auktoriserad låsmästare samt certifierad värdeförvaringstekniker och sitter med i svenska högsäkerhetsgruppen. Jonny kommer framförallt att arbeta med mekaniska lösningar samt automatiker och fastighetssystem.

Simon Lindholm
Simon Lindholm

Simon Lindholm är en kunnig tekniker som har abetat inom säkerhetsbranchen i över 7 år och har stor erfarenhet av anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, fastighetssystem, CCTV och lås.

Mika Pihlajaoja
Mika Pihlajaoja

Mika Pihlajaoja är certifierad värdeförvaringstekniker och har arbetat inom säkerhetsbranschen som låssmed i över 10 år. Mika har under sina år som låssmed skaffat sig en gedigen erfarenhet av så väl installation som servicearbeten, både hos privata och offentliga kunder. Mika kommer framförallt arbeta med mekaniska lösningar hos oss på Newsafe.

Emil Brette
Emil Brette

Emil Brette är en kunnig tekniker. Han har arbetat i branschen i 7 år och har stor erfarenhet av anläggningar inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, fastighetssystem, CCTV och lås.

Christoffer Rensvik
Christoffer Rensvik

Christoffer Rensvik har arbetat inom säkerhetsbranschen i över två år. Christoffer har erfarenhet inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem, CCTV och lås.

Philip Eugenio
Philip Eugenio

Philip Eugenio har arbetat inom säkerhetsbranschen i över ett år. Philip har erfarenhet inom inbrottslarm, brand- och utrymningslarm, passersystem, CCTV och lås.

Daniel Roslund
Daniel Roslund

Börjar inom kort.